פרויקט ברחוב שמעוני

3 חדרים  בקומה 3 
80 מ"ר +שטח מרפסות 28 מ"ר
3 חדרים  בקומה 4 
88 מ"ר שטח דירה
3 חדרים  בקומה 2
88מ"ר+שטח מרפסות 47 מ"ר 
4 חדרים בקומה 7
שטח דירה 103 מ"ר
6 חדרים בקומה מספר 8
שטח דירה 152.7 מ"ר+שטח מרפסות 76 מ"ר